Vannmettet etterpolering

Vannmettet etterpolering for 1-2 hus, med eller uten hygienisering

  • Desinfeksjon av renset avløpsvann med hydrogenperoksyd sammen med vanmettet filter for effektiv fjerning av bakterier
  • Effektiv tilbakeholdelse av restorganisk stoff og restfosfor
  • Begrenser gjengroing av etterfølgende utslipssgrøfter
  • Hygienisert avløpsvann vil ligge under l000 TKB/l00ml.
  • Hydrogenperoksid utgjør ingen miljø- eller helserisiko for resipienten
Download PDF

Description

Godkjenningsordningen NS12566-3 tilsier at alle minirensanlegg skal ha renseffekt på 90% fjerning av organisk materiale, BOF5 og 90% fjerning av fosfor. Godkjenningsordningen inneholder ingen krav til bakteriereduksjon. I de tilfellene hvor kommunene krever at det skal tas spesielle hensyn til resipienter som badevann, drikkevann og sårbar natur kan de sette strengere rensekrav.

Haco® vannmettet EP filter i kombinasjon med hygiensiering med bruk av hydrogenperoksid benyttes i de tilfellene der det er krav om reduksjon av bakterier.

Løsningen består alltid av en slamsikringskum, et vannmettet etterpoleringsfilter med filtermasse beregnet for dette formålet og doseringspumpe for hydrogenperoksid.

SLAMAVSKILLER 5 PE/1 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 1 M3
Høyde/Diameter 1680/1200 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1030 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
VANNMETTET ETTERPOLERING 5 PE/1 HUS
Høyde/Diameter 1250/2000 mm
Innløp fra bunn tank 700 mm senter
Utløp fra bunn tank 650 mm senter
SLAMAVSKILLER 10 PE/2 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 2 M3
Høyde/Diameter 1850/1600 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1155 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
VANNMETTET ETTERPOLERING 10 PE/2 HUS
Høyde/Diameter 1700/2400 mm
Innløp fra bunn tank 1050 mm senter
Utløp fra bunn tank 1000 mm senter
DOSERINGSUTSTYR FOR HYGIENISERING
Type OEM
RPM 40
Dosering PLS-styrt