Fluidtec vannrensesystemer

Rensing av drikkevann

Biovac leverer Fluidtec® membranfilter for effektiv og kjemikaliefri rensing av drikkevann. Membranfiltrering er en form for mikrosiling, der vannet filtreres gjennom en filterduk (membran) til rentvannsiden (permeat). Partikulært og oppløst materiale holdes dermed tilbake på konsentratsiden.

Har du spørsmål angående vårt rensesystem for drikkevann – ta gjerne kontakt med oss her!

Download PDF

Description

Høy driftsikkerhet

 

Fluidtec® membranfilteranlegg har høy driftssikkerhet og krever liten bemanning. Smittebærere som virus, bakterier og sporer filtreres bort, i tillegg hindres en del forurensninger i molekylstørrelse i å passere. Humus fjernes effektiv og rensemetoden har vist over 90% fargereduksjon i forhold til det innkommende råvannet. Kontakt oss for mer informasjon om Fluidtec® membranfilteranlegg!

 

Trykkdrevet separasjonsprosess

 

Membranfiltrering foregår gjennom en trykkdrevet separasjonsprosess. Egenskapene  i filterflaten og membranens oppbygning bestemmer graden av separasjon. Membranfilteranlegget er nøyaktig tilpasset membranelementets egenskaper for å sikre de optimale driftsbetingelsene og maksimal levetid.

 

Nyere membraner som øker kvaliteten på vannet

Ved utskifting av membraner og nyinstallasjoner benyttes det nå i større grad membraner som har en finere struktur. Dette sikrer enda bedre kvalitet på rentvannet (permeat). Disse membranene er produsert av et syntetisk materiale som tåler et bredere pH-spekter av rengjøringskjemikalier. I tillegg tåler de kraftigere og mer effektive rensemetoder ved rutinemessig vedlikehold. Dersom du har spørsmål om våre nye membraner, kan du gjerne ta kontakt med oss!