Biovac – rensningsanlægget bygget til familier og lokalsamfund. Hvordan tænker vi så?

af Mikael Johansson, salgsafdeling, Västra Götaland

Det er godt bygget til at rense spildevand og også kunne rense spildevandet, selv når kulden kommer om vinteren. Ja, det er en af fordelene ved Biovacs mini -rensningsanlæg.
Derudover er det «gennemtænkt teknik i sin enkelhed». Biovac anvender batchbehandlingsteknologi, som er en genial måde at sikre en altid lige så høj rensningsgrad. Vi bruger stabile og holdbare komponenter, der er meget godt beskyttet.

Naturens teknik
Men den egentlige ingeniørkunst står for naturen – nemlig vores små kæledyr, der lever i det “aktive slam” i processen eller rensningskammeret. Bakterier og mikroorganismer, der gør det hårde arbejde i dit kloaksystem.

For eksempel er det bakterier sammen med ilt, der hjælper med at omdanne nitrogen til nitrogengas. Nitrogengas, som derefter forsvinder i luften, i stedet for i vandløbene.

Det er også bakterier og mikroorganismer, der sammen i symbiose er med til at nedbryde organiske stoffer og dårlige bakterier. Det faktum, at bakterierne lever i symbiose eller i et fællesskab som familie, betyder, at de hjælper hinanden og bruger hinandens styrker til at opbygge en stærk flora – ligesom i vores eget liv!

Hvis du tager dig af dine bakterier eller “kæledyr” og ikke fodrer dem med giftige stoffer, skaber vi et fællesskab sammen. I det samfund lever du, din familie, kæledyr og bakterier.

Pas på hinanden – så fungerer livet og minirensningsanlægget godt
Tænk med andre ord på, hvad du skyller ned i afløbet. Du vil f.eks. Ikke fodre din hund eller kat med hvid spiritus (mineral terpentin). Pas godt på alt liv omkring dig, så du kan leve i fællesskab med din familie – både dine kæledyr og bakterier.

Kontakt os i dag – vi hjælper dig med dit afløb!

Biovac - renesanlægget bygget til familier og lokalsamfund. Hvordan tænker vi så?